MITSUBISHI-HITACHI

HITA-62224451

HITA-62224451

IZDFG080-ST PN15M
#62224451
$46.940
MITHIT-22608802

MITHIT-22608802

EPSM4030-9-PN
EPOCH SUS MULTI 3D SQUARE D3MM PKG QTY=1
$90.270
MITHIT-22609434

MITHIT-22609434

ETR40125-15-02-TH
ETR EM RIB D1.25MM UNL 15MM PKG QTY=1
$111.300
MITHIT-22610140

MITHIT-22610140

CBN-EPSR2010-2.5-005
CBN-EPSR D1.0MM UNL2.5MM R0.05 PKG QTY=1
$223.640
MITHIT-22610157

MITHIT-22610157

CBN-EPSR2010-2.5-01
CBN-EPSR D1.0MM UNL2.5MM R0.1 PKG QTY=1
$223.640
MITHIT-22610485

MITHIT-22610485

WOMU140620ER-FB JM4160
TD6N INSERT FB BREAKER JM4160 PKG QTY=10
$27.830
MITHIT-22613028

MITHIT-22613028

EPDB2003-1-SD
EPDB-SD D0.3MM UNL 1MM PKG QTY=1
$159.590
MITHIT-22627209

MITHIT-22627209

ZDFG080-SF HD7010
ABPF INSERT 8MM HD7010 PKG QTY=2
$259.700
MITHIT-22627513

MITHIT-22627513

EPDRE2008-2-002-ATH
EPDRE EM D0.8MM R0.02 UNL 2MM
$78.930
MITHIT-22627582

MITHIT-22627582

ABPF30S32W-260-180
ABPF BODY D30MM WC UNL 180MM PKG QTY=1
$1,735.410
MITHIT-22635839

MITHIT-22635839

EPP4110-TH
"EPOCH TH POWER MILL DIA. 11MM, PKG QTY=, #22635839"
$249.520
MITHIT-22635846

MITHIT-22635846

RH2P1010M_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-1, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635853

MITHIT-22635853

RH2P1010M_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-2, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635860

MITHIT-22635860

RH2P1010M_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-3, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635877

MITHIT-22635877

RH2P1010M_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-4, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635884

MITHIT-22635884

RH2P1012M_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-1, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635891

MITHIT-22635891

RH2P1012M_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-2, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635907

MITHIT-22635907

RH2P1012M_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-3, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635914

MITHIT-22635914

RH2P1012M_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-4, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635921

MITHIT-22635921

RH2P1016S_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-1, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635938

MITHIT-22635938

RH2P1016S_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-2, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635945

MITHIT-22635945

RH2P1016S_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-3, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635952

MITHIT-22635952

RH2P1016S_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-4, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635969

MITHIT-22635969

RH2P1020S_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-1, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635976

MITHIT-22635976

RH2P1020S_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-2, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635983

MITHIT-22635983

RH2P1020S_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-3, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635990

MITHIT-22635990

RH2P1020S_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-4, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22640949

MITHIT-22640949

EPPS4010-P-CS
"EPPS EM PINKADO CS D1MM, PKG QTY=, #22640949"
$95.240
MITHIT-22640956

MITHIT-22640956

EPPS4020-P-CS
"EPPS EM PINKADO CS D2MM, PKG QTY=, #22640956"
$91.100
MITHIT-22644138

MITHIT-22644138

EPPL4160-20
"EPOCH POWER MILL D16MM R2.0MM, PKG QTY=, #22644138"
$830.340
MITHIT-22645609

MITHIT-22645609

ETR40175-10-03-TH
"ETR EM RIB D1.75MM UNL 10MM, PKG QTY=, #22645609"
$87.500
MITHIT-22645616

MITHIT-22645616

ETR4010-15-02-TH
"ETR EM RIB D1.0MM UNL 15MM, PKG QTY=, #22645616"
$111.320