MITSUBISHI-HITACHI

MITHIT-22627513

MITHIT-22627513

EPDRE2008-2-002-ATH
EPDRE EM D0.8MM R0.02 UNL 2MM
$79.370
MITHIT-62000123

MITHIT-62000123

EMBE END MILL DIA. 10MM
EMBE3100-ATH, PKG QTY=1
$262.390
MITHIT-62000444

MITHIT-62000444

ARBOR SCREW - MMUS STD
AP408004, PKG QTY=10
$25.450
MITHIT-62000505

MITHIT-62000505

ABPF INSERT 10MM PN15M
ZDFG100-ST PN15M, PKG QTY=2
$65.400
MITHIT-62000512

MITHIT-62000512

ABPF INSERT 12MM ATH80D
ZDFG120-ST ATH80D, PKG QTY=2
$69.200
MITHIT-62000529

MITHIT-62000529

ABPF INSERT 12MM PN15M
ZDFG120-ST PN15M, PKG QTY=2
$69.200
MITHIT-62000536

MITHIT-62000536

ABPF INSERT 16MM PN15M
ZDFG160-ST PN15M, PKG QTY=2
$79.360
MITHIT-62000543

MITHIT-62000543

ABPF INSERT 20MM PN15M
ZDFG200-ST PN15M, PKG QTY=2
$94.630
MITHIT-62000550

MITHIT-62000550

ABPF INSERT 25MM ATH80D
ZDFG250-ST ATH80D, PKG QTY=2
$108.180
MITHIT-62000635

MITHIT-62000635

WRENCH
104-T7, PKG QTY=1
$16.790
MITHIT-62000857

MITHIT-62000857

SCREW
581-149, PKG QTY=10
$14.320
MITHIT-62000864

MITHIT-62000864

SCREW
581-150, PKG QTY=10
$14.320
MITHIT-62000871

MITHIT-62000871

SCREW
581-151, PKG QTY=10
$14.320
MITHIT-62000888

MITHIT-62000888

SCREW
581-152, PKG QTY=10
$14.320
MITHIT-62002103

MITHIT-62002103

EPDBPE EM D0.5MM_UNL6_0.9DEG
EPDBPE2005-6-09-ATH, PKG QTY=1
$76.970
MITHIT-62002110

MITHIT-62002110

EPDBPE EM D1MM_UNL15_0.9DEG
EPDBPE2010-15-09-ATH, PKG QTY=1
$75.010
MITHIT-62002127

MITHIT-62002127

EPDBPE EM D2MM UNL 16 R0.9
EPDBPE2020-16-09-ATH, PKG QTY=1
$57.280
MITHIT-62002134

MITHIT-62002134

EPDBPE EM D2MM UNL 20 R0.9
EPDBPE2020-20-09-ATH, PKG QTY=1
$58.910
MITHIT-62002141

MITHIT-62002141

EPDBPE EM D3MM_UNL30_0.9DEG
EPDBPE2030-30-09-ATH, PKG QTY=1
$85.600
MITHIT-62002158

MITHIT-62002158

EPDBPE EM D10MM_UNL75_0.9DEG
EPDBPE2100-75-09-ATH, PKG QTY=1
$257.070
MITHIT-62002523

MITHIT-62002523

ABP4F MODULAR BODY D20MM
ABP4FM20, PKG QTY=1
$284.700
MITHIT-62002530

MITHIT-62002530

ABP4F MODULAR BODY D25MM
ABP4FM25, PKG QTY=1
$460.890
MITHIT-62002547

MITHIT-62002547

ABP4F MODULAR BODY D30MM
ABP4FM30, PKG QTY=1
$498.250
MITHIT-62002554

MITHIT-62002554

INCH ABP4F BODY D1" WC
IABP4F16S16W-5-2, PKG QTY=1
$1,142.380
MITHIT-62002561

MITHIT-62002561

INCH ABP4F BODY D1" WC LONG
IABP4F16S16W-8-5, PKG QTY=1
$1,404.440
MITHIT-62002578

MITHIT-62002578

INCH ABP4F BODY D1"
IABP4F16S16-6-3, PKG QTY=1
$411.160
MITHIT-62002585

MITHIT-62002585

INCH ABP4F BODY D1" LONG
IABP4F16S16-7-4, PKG QTY=1
$420.580
MITHIT-62002592

MITHIT-62002592

INCH ABP4F MODULAR D1"
IABP4FM16, PKG QTY=1
$460.890
MITHIT-62002608

MITHIT-62002608

INCH ABP4F IN 1" CT/SE ATH80D
IZDFG160SET ATH80D, PKG QTY=1 set
$119.320
MITHIT-62002615

MITHIT-62002615

INCH ABP4F IN 1" CT/SE PN15M
IZDFG160SET PN15M, PKG QTY=1 set
$119.320
MITHIT-62002622

MITHIT-62002622

ABP4F CARBIDE D20MM UNL 120MM
ABP4F20S20WL120, PKG QTY=1
$953.140
MITHIT-62002639

MITHIT-62002639

ABP4F CARBIDE D25MM UNL 150MM
ABP4F25S25WL150, PKG QTY=1
$1,340.210