MITSUBISHI-HITACHI

MITHIT-22608802

MITHIT-22608802

EPSM4030-9-PN
EPOCH SUS MULTI 3D SQUARE D3MM, PKG QTY=1
$86.800
MITHIT-22609434

MITHIT-22609434

ETR40125-15-02-TH
ETR EM RIB D1.25MM UNL 15MM, PKG QTY=1
$107.020
MITHIT-22610140

MITHIT-22610140

CBN-EPSR2010-2.5-005
CBN-EPSR D1.0MM UNL2.5MM R0.05, PKG QTY=1
$215.040
MITHIT-22610157

MITHIT-22610157

CBN-EPSR2010-2.5-01
CBN-EPSR D1.0MM UNL2.5MM R0.1, PKG QTY=1
$215.040
MITHIT-22610485

MITHIT-22610485

WOMU140620ER-FB JM4160
TD6N INSERT FB BREAKER JM4160, PKG QTY=10
$26.010
MITHIT-22613028

MITHIT-22613028

EPDB2003-1-SD
EPDB-SD D0.3MM UNL 1MM, PKG QTY=1
$153.450
MITHIT-22627209

MITHIT-22627209

ZDFG080-SF HD7010
ABPF INSERT 8MM HD7010, PKG QTY=2
$249.710
MITHIT-22627513

MITHIT-22627513

EPDRE2008-2-002-ATH
EPDRE EM D0.8MM R0.02 UNL 2MM
$75.890
MITHIT-22627582

MITHIT-22627582

ABPF30S32W-260-180
ABPF BODY D30MM WC UNL 180MM, PKG QTY=1
$1,668.660
MITHIT-22635846

MITHIT-22635846

RH2P1010M_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-1, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635853

MITHIT-22635853

RH2P1010M_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-2, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635860

MITHIT-22635860

RH2P1010M_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-3, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635877

MITHIT-22635877

RH2P1010M_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1010M-2-4, CUTTER BODY-RH2P1010M-2, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635884

MITHIT-22635884

RH2P1012M_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-1, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635891

MITHIT-22635891

RH2P1012M_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-2, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635907

MITHIT-22635907

RH2P1012M_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-3, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635914

MITHIT-22635914

RH2P1012M_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1012M-3-4, CUTTER BODY-RH2P1012M-3, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=10
$206.770
MITHIT-22635921

MITHIT-22635921

RH2P1016S_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-1, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635938

MITHIT-22635938

RH2P1016S_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-2, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635945

MITHIT-22635945

RH2P1016S_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-3, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635952

MITHIT-22635952

RH2P1016S_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1016S-4-4, CUTTER BODY-RH2P1016S-4, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635969

MITHIT-22635969

RH2P1020S_JP4105
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-1, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4105, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635976

MITHIT-22635976

RH2P1020S_JP4115
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-2, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4115, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635983

MITHIT-22635983

RH2P1020S_JP4005
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-3, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4005, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-22635990

MITHIT-22635990

RH2P1020S_JP4015
KIT ORDER NO=KIT-RH2P1020S-5-4, CUTTER BODY-RH2P1020S-5, INSERT- EPHW0402TN-2 JP4015, INSERT QTY=20
$413.530
MITHIT-62000123

MITHIT-62000123

EMBE END MILL DIA. 10MM
EMBE3100-ATH, PKG QTY=1
$250.880
MITHIT-62000444

MITHIT-62000444

ARBOR SCREW - MMUS STD
AP408004, PKG QTY=10
$25.580
MITHIT-62000505

MITHIT-62000505

ABPF INSERT 10MM PN15M
ZDFG100-ST PN15M, PKG QTY=2
$62.820
MITHIT-62000512

MITHIT-62000512

ABPF INSERT 12MM ATH80D
ZDFG120-ST ATH80D, PKG QTY=2
$66.490
MITHIT-62000529

MITHIT-62000529

ABPF INSERT 12MM PN15M
ZDFG120-ST PN15M, PKG QTY=2
$66.490
MITHIT-62000536

MITHIT-62000536

ABPF INSERT 16MM PN15M
ZDFG160-ST PN15M, PKG QTY=2
$76.230
MITHIT-62000543

MITHIT-62000543

ABPF INSERT 20MM PN15M
ZDFG200-ST PN15M, PKG QTY=2
$90.900