DORIAN TOOL

DORI-00000

DORI-00000

QITP25N
Up-12" / 300 mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$1,079.560
DORI-00002

DORI-00002

QITP30N
13-15" / 320 mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$1,213.500
DORI-00004

DORI-00004

QITP35N
14-17" / 400 mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$1,461.050
DORI-00006

DORI-00006

QITP40N
16"-20" / 450 mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$1,903.800
DORI-00008

DORI-00008

QITP50N
17-32" / 500 mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$2,536.560
DORI-00010

DORI-00010

QITP60N
25" / XHD mm Lathe Swing Quadra Index Tool Post
$3,612.060
DORI-00014

DORI-00014

QITP25N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$1,536.140
DORI-00015

DORI-00015

QITP30N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$1,758.460
DORI-00016

DORI-00016

QITP35N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$2,153.330
DORI-00017

DORI-00017

QITP40N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$2,673.380
DORI-00018

DORI-00018

QITP50N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$3,786.330
DORI-00019

DORI-00019

QITP60N-TS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Turning Set
$5,371.130
DORI-00020

DORI-00020

QITP25N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$1,748.770
DORI-00021

DORI-00021

QITP30N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$1,974.870
DORI-00022

DORI-00022

QITP35N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$2,374.710
DORI-00023

DORI-00023

QITP40N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$2,946.620
DORI-00024

DORI-00024

QITP50N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$4,003.770
DORI-00025

DORI-00025

QITP60N-INSS
1 Tool Post & 4 Holders Quadra Index TP Standard Set
$5,702.770
DORI-00026

DORI-00026

QITP25N-BSII
1 ToolPost, 6 Holders QITP25N Basic Set II
$2,108.790
DORI-00027

DORI-00027

QITP30N-BSII
1 ToolPost, 6 Holders QITP30N Basic Set II
$2,375.280
DORI-00028

DORI-00028

QITP35N-BSII
1 ToolPost, 6 Holders QITP35N Basic Set II
$2,833.900
DORI-00029

DORI-00029

QITP40N-BSII
1 ToolPost, 6 Holders QITP40N Basic Set II
$3,467.700
DORI-00030

DORI-00030

QITP50N-BSII
1 ToolPost, 5 Holders QITP50N Basic Set II
$4,304.640
DORI-00031

DORI-00031

QITP60N-BSII
1 ToolPost, 5 Holders QITP60N Basic Set II
$6,129.070
DORI-00046

DORI-00046

QITP35N-CNC
1 Tool Post & 8 Holders Quadra Index CNC Set
$3,234.090
DORI-00048

DORI-00048

QITP40N-CNC
1 Tool Post & 8 Holders Quadra Index CNC Set
$3,937.290
DORI-00050

DORI-00050

QITP50N-CNC
1 Tool Post & 7 Holders Quadra Index CNC Set
$5,008.380
DORI-00052

DORI-00052

QITP60N-CNC
1 Tool Post & 7 Holders Quadra Index CNC Set
$7,111.920
DORI-00056

DORI-00056

QITP25N-FTB
1 Post, 4Holders, & Free Tools Quadra First Time Buyer Set
$1,782.740
DORI-00058

DORI-00058

QITP30N-FTB
1 Post, 4Holders, & Free Tools Quadra First Time Buyer Set
$2,011.880
DORI-00060

DORI-00060

QITP35N-FTB
1 Post, 4Holders, & Free Tools Quadra First Time Buyer Set
$2,393.030
DORI-00062

DORI-00062

QITP40N-FTB
1 Post, 4Holders, & Free Tools Quadra First Time Buyer Set
$2,949.670