MRO

MRO

SOWA-665084

SOWA-665084

82039 1/4" PT CONNECTOR
PACK OF 50
$72.100
SOWA-665086

SOWA-665086

82028 1/4" Y-FITTING
PACK OF 2
$9.200
SOWA-665088

SOWA-665088

82038 1/4" Y-FITTING
PACK OF 20
$91.900
SOWA-665090

SOWA-665090

82011 1/4" DOUBLE SOCKET
PACK OF 4
$6.700
SOWA-665092

SOWA-665092

82031 1/4" DOUBLE SOCKET
PACK OF 20
$33.200
SOWA-665094

SOWA-665094

82012 1/4" SOCKET TO 1/8" NPTF
PACK OF 4
$9.400
SOWA-665096

SOWA-665096

82032 1/4" SOCKET TO 1/8" NPTF
PACK OF 20
$34.600
SOWA-665098

SOWA-665098

82052 1/4" FEMALE PT CONNECTOR
PACK OF 4
$11.600
SOWA-665100

SOWA-665100

82072 1/4" FEMALE PT CONNECTOR
PACK OF 50
$144.100
SOWA-665102

SOWA-665102

82062 1/4" FEMAL NPTF
CONNECTOR PACK OF 4
$11.600
SOWA-665104

SOWA-665104

82082 1/4" FEMALE NPTF
CONNECTOR PACK OF 50
$144.100
SOWA-665106

SOWA-665106

82013 5/8" FEMALE UNF
CONNECTOR PACK OF 4
$11.600
SOWA-665108

SOWA-665108

82033 5/8" FEMALE UNF
CONNECTOR PACK OF 50
$57.700
SOWA-665110

SOWA-665110

82014 7/16" FEMALE UNF
CONNECTOR PACK OF 4
$11.600
SOWA-665112

SOWA-665112

82034 7/16" FEMALE UNF
CONNECTOR PACK OF 50
$57.700
SOWA-665114

SOWA-665114

62420 1/4" ELBOW FITTING
PACK OF 2
$8.700
SOWA-665116

SOWA-665116

62430 1/4" ELBOW FITTING
PACK OF 20
$86.500
SOWA-665118

SOWA-665118

62426 1/4" T-FITTING
PACK OF 2
$10.100
SOWA-665120

SOWA-665120

62436 1/4" T-FITTING
PACK OF 20
$46.900
SOWA-665122

SOWA-665122

62422 1/4" SIDE FLOW NOZZLE
PACK OF 4
$10.100
SOWA-665124

SOWA-665124

62442 1/4" SIDE FLOW NOZZLE
PACK OF 20
$50.500
SOWA-665126

SOWA-665126

62424 1/4" END CAP
PACK OF 4
$6.200
SOWA-665128

SOWA-665128

62444 1/4" END CAP
PACK OF 20
$30.700
SOWA-665130

SOWA-665130

82228 1/4" SWIVEL NOZZLE 40
PACK OF 2
$13.400
SOWA-665132

SOWA-665132

82248 1/4 SWIVEL NOZZLE 40
PACK OF 20
$133.300
SOWA-665134

SOWA-665134

82229 1/4" SWIVEL NOZZLE 60
PACK OF 2
$13.400
SOWA-665136

SOWA-665136

82249 1/4 SWIVEL NOZZLE
PACK OF 20
$133.300
SOWA-665138

SOWA-665138

82721A 1/4" NPT MALE HOSE
NIPPLE VALVE PACK OF 2
$14.500
SOWA-665140

SOWA-665140

82731A 1/4 NPT MALE HOSE NIPPE
VALVE PACK OF 10
$72.100
SOWA-665142

SOWA-665142

82722 1/4" CONNECTION VALVE
PACK OF 2
$14.500
SOWA-665144

SOWA-665144

82732 1/4" CONNECTION VALVE
PACK OF 10
$72.100
SOWA-665146

SOWA-665146

82723 1/4" MALE PT VALVE
PACK OF 2
$14.500