Workholding

Workholding

Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
BIG-15270185

BIG-15270185

M120 MANUAL CHUCK W/BUSHING LOCATOR
BIG KAISER
$2,407.000
BIG-15270190

BIG-15270190

O-RING 18 (CLAMP PIN) (SET OF 500EA)
$108.000
BIG-15270191

BIG-15270191

O-RING, CLAMP PIN OUTSIDE, VITON (18*3)
$3.100
BIG-15270192

BIG-15270192

ESM138 O-RING KIT
$41.100
BIG-15270193

BIG-15270193

ESM138 COMPLETE REPAIR KIT
$117.000
BIG-15270194

BIG-15270194

O-RING, CLAMP PIN INSIDE,VITON (20*1.5)
$3.000
BIG-15270195

BIG-15270195

ESM138 O-RING KIT, VITON
$50.100
BIG-15270196

BIG-15270196

EFM138 O-RING KIT, VITON
$45.100
BIG-15270197

BIG-15270197

O-RING, BOTTOM PORT, VITON, 6X1
$1.550
BIG-15270198

BIG-15270198

ASM120 O-RING KIT
$15.100
BIG-15270199

BIG-15270199

ASM 120 O-RING KIT, VITON
$71.750
BIG-15270200

BIG-15270200

ZERO PT. CHUCK DC200 DUO INDEX
BIG KAISER
$5,070.000
BIG-15270250

BIG-15270250

ZERO PT. CHUCK M150 HD. INDEX
BIG KAISER
$2,753.000
BIG-15270291

BIG-15270291

O-RING MCM/DCM CHUCK HOUSING - VITON
$27.800
BIG-15270292

BIG-15270292

O-RING M138 BODY 1 X 140 VITON75
$9.950
BIG-15270300

BIG-15270300

ZERO PT. CHUCK DL200 DUO
BIG KAISER
$4,347.000
BIG-15270307

BIG-15270307

ZERO PT CHUCK DLM200 (1XNOTCHED)
$4,647.000
BIG-15270310

BIG-15270310

ZERO PT.CHUCK DLM200 (SENSOR BLOCKS)
$6,640.000
BIG-15270330

BIG-15270330

BUSHING BLOCK DLM200/MLM150
$353.000
BIG-15270331

BIG-15270331

BUSHING BLOCK ERGO138
$345.000
BIG-15270335

BIG-15270335

SENSOR BLOCK ESM138
$316.000
BIG-15270336

BIG-15270336

SENSOR BLOCK ESM176
$316.000
BIG-15270340

BIG-15270340

ZERO PT. CHUCK QC400
BIG KAISER
$8,873.000
BIG-15270345

BIG-15270345

ZERO PT. CHUCKQCM400 2X BUSHING BLOCKS
$8,873.000
BIG-15270347

BIG-15270347

QUAD CHUCK QC400 W/ INDEX 2X
BIG KAISER
$9,865.000
BIG-15270350

BIG-15270350

ZERO PT. CHUCK ML150
BIG KAISER
$2,264.000
BIG-15270355

BIG-15270355

ZERO PT. CHUCK MLM150 (NOTCHED)
$2,523.000
BIG-15270362

BIG-15270362

BASE STATION R3 (3XESM138)
$5,937.000
BIG-15270370

BIG-15270370

ERGO138 BASE STATION E100
$2,423.000
BIG-152703702

BIG-152703702

ERGO138 BASE STATION E100-V2
$3,819.000
BIG-15270371

BIG-15270371

ERGO138 BASE STATION E200
$5,063.000
BIG-15270372

BIG-15270372

ERGO138 BASE STATION E300
$7,283.000