Workholding

Workholding

Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
KAIS-15.260.791

KAIS-15.260.791

M8 SHCS COVER, PK OF 6
For EFM 138 only
$9.800
KAIS-15.260.792

KAIS-15.260.792

O-RING, BOTTOM PORT UNILOCK
$8.100
KAIS-15.260.793

KAIS-15.260.793

M8 SHCS SS COVER, PK OF 6 (ANY 138)
$3.450
KAIS-15.260.794

KAIS-15.260.794

O-RING, FACE UNILOCK ESM138
$13.500
KAIS-15.260.795

KAIS-15.260.795

O-RING, SPRING ASSEMBLY (PKG OF 8)
$2.250
KAIS-15.260.796

KAIS-15.260.796

O-RING, PISTON UNILOCK M138
$5.200
KAIS-15.260.797

KAIS-15.260.797

M8 X 1.25 EFM 138 MOUNTING SCREWS
Pkg of 10
$7.700
KAIS-15.260.798

KAIS-15.260.798

O-RING, ?1.2X98 FOR ?110MM PILOT (PKG. O
$39.750
KAIS-15.260.800

KAIS-15.260.800

PALLET SET-UP STATION MONO
BIG KAISER
$457.000
KAIS-15.260.850

KAIS-15.260.850

PALLET SET-UP ADAPT.
$92.700
KAIS-15.261.169

KAIS-15.261.169

INDEXING PIN ?25MM
$105.000
KAIS-15.263.100

KAIS-15.263.100

ZERO PT. CHUCK EFM138
BIG KAISER
$1,605.000
KAIS-15.263.107

KAIS-15.263.107

ZERO PT. CHUCK EFM138 INDEX
$2,082.000
KAIS-15.269.004

KAIS-15.269.004

ASM90 COMPLETER REPAIR KIT
$117.000
KAIS-15.269.013

KAIS-15.269.013

EFM138 COMPLETE REPAIR KIT
$117.000
KAIS-15.269.014

KAIS-15.269.014

EFM138 COMPLETE REPAIR KIT -VITON
$225.000
KAIS-15.269.015

KAIS-15.269.015

ESM138-TURBO COMPLETE REPAIR KIT
$161.000
KAIS-15.269.016

KAIS-15.269.016

O-RING, ?100X1.0 FOR ESM138-TURBO BACKCO
$39.750
KAIS-15.269.017

KAIS-15.269.017

MSM170 COMPLETE REPAIR KIT
$151.000
KAIS-15.269.019

KAIS-15.269.019

ESM 176 COMPLETE REPAIR KIT
$155.000
KAIS-15.269.020

KAIS-15.269.020

HSM196 O-RING KIT
$134.000
KAIS-15.269.022

KAIS-15.269.022

ESM75/100 O-RING KIT
$158.000
KAIS-15.269.023

KAIS-15.269.023

NAS125 FULL REPAIR KIT
$237.000
KAIS-15.269.024

KAIS-15.269.024

NAS125 O-RING KIT
$211.000
KAIS-15.269.029

KAIS-15.269.029

ISM160/AFM146 COMPLETE REPAIR KIT
$417.000
KAIS-15.269.030

KAIS-15.269.030

ESM138 FULL REPAIR KIT VITON O-RINGS
$237.000
KAIS-15.269.069

KAIS-15.269.069

FLATFACE PLUG (MALE), TYP WAGENER, NW 5,
$81.750
KAIS-15.269.090

KAIS-15.269.090

ASM90 O-RING KIT-VITON
$92.600
KAIS-15.269.100

KAIS-15.269.100

ASM120-MANUAL CLAMPING PIN SET
$316.000
KAIS-15.269.105

KAIS-15.269.105

AFM105/65 O-RING KIT, VITON
$41.100
KAIS-15.269.140

KAIS-15.269.140

ESM138-TURBO O-RING KIT(VITON)
$16.650
KAIS-15.269.285

KAIS-15.269.285

ISM160/AFM146 O-RING ONLY KIT
$165.000