Workholding

Workholding

Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
Contact us 800-991-4225
KAIS-15.252.056

KAIS-15.252.056

5-AXIS STABLIZER MAGNETIC BASE 150KG (2X
$1,229.000
KAIS-15.252.060

KAIS-15.252.060

5-AXIS STABILIZER BALL TO KNOB ADAPTOR (
$469.000
KAIS-15.252.070

KAIS-15.252.070

5-AXIS BRACKET STABILIZER (?25.4X4)
$1,034.000
KAIS-15.252.080

KAIS-15.252.080

STABILIZER MOUNTING SCREW M12 (?25.4)
$179.000
KAIS-15.252.081

KAIS-15.252.081

STABILIZER MOUNTING SCREW M14 (?25.4)
$207.000
KAIS-15.252.082

KAIS-15.252.082

STABILIZER MOUNTING SCREW M16 (?25.4)
$207.000
KAIS-15.252.083

KAIS-15.252.083

STABILIZER MOUNTING SCREW M18 (?25.4)
$214.000
KAIS-15.252.084

KAIS-15.252.084

STABILIZER MOUNTING SCREW M20 (?25.4)
$234.000
KAIS-15.252.085

KAIS-15.252.085

STABILIZER MOUNTING SCREW M24 (?25.4)
$246.000
KAIS-15.252.099

KAIS-15.252.099

UNILOCK 5-AXIS CASE FOR STABLIZER KIT
$376.000
KAIS-15.252.100

KAIS-15.252.100

UNIFLEX CLAMPING BALL LOCATION TYPE (?50
$166.000
KAIS-15.252.101

KAIS-15.252.101

UNIFLEX CLAMPING BALL GRIP TYPE (?50-M16
$186.000
KAIS-15.252.102

KAIS-15.252.102

UNIFLEX CLAMPING BALL LOCATION TYPE (?50
$166.000
KAIS-15.252.200

KAIS-15.252.200

UNIFLEX CLAMPING BASE (?50)
$2,207.000
KAIS-15.252.210

KAIS-15.252.210

UNIFLEX CLAMPING BASE W/SYSTEM40 CLAMP (
$2,923.000
KAIS-15.252.360

KAIS-15.252.360

5-AXIS STABILIZER CLAMPING BASE TYPE B (
$1,217.000
KAIS-15.252.361

KAIS-15.252.361

5-AXIS STABILIZER CLAMPING BASE TYPE B (
$2,661.000
KAIS-15.252.362

KAIS-15.252.362

5-AXIS STABILIZER CLAMPING BASE TYPE A (
$2,840.000
KAIS-15.252.380

KAIS-15.252.380

5-AXIS STABILIZER BALL AND COLLAR W/NO L
$123.000
KAIS-15.252.381

KAIS-15.252.381

5-AXIS STABILIZER BALL AND COLLAR W/LOCA
$155.000
KAIS-15.252.382

KAIS-15.252.382

5-AXIS STABILIZER BALL AND COLLAR W/LOCA
$166.000
KAIS-15.255.100

KAIS-15.255.100

SPA25 BASE (?50 X L45)
$1,049.000
KAIS-15.255.200

KAIS-15.255.200

SPA25 EXTENSION (?50 X L50)
$846.000
KAIS-15.255.250

KAIS-15.255.250

SPA25 EXTENSION DOUBLE ENDED (?50 X L75)
$1,521.000
KAIS-15.255.300

KAIS-15.255.300

SPA25 REDUCTION (?50 X L25)
$417.000
KAIS-15.255.400

KAIS-15.255.400

ZERO POINT CLAMPING KNOB, SBA25XM10 (POS
$80.650
KAIS-15.255.401

KAIS-15.255.401

ZERO POINT CLAMPING KNOB, SBB25XM10 (ORI
$103.000
KAIS-15.255.402

KAIS-15.255.402

ZERO POINT CLAMPING KNOB, SBC25M10 (RETE
$76.450
KAIS-15.260.100

KAIS-15.260.100

ZERO PT. CHUCK M170 HD. INDEX
BIG KAISER
$2,674.000
KAIS-15.260.110

KAIS-15.260.110

ZERO PT. CHUCK M176 -NOTCHED STAINLESS
$2,863.000
KAIS-15.260.146

KAIS-15.260.146

ZERO PT. CHUCK AFM146
$1,775.000
KAIS-15.260.160

KAIS-15.260.160

ZERO PT. CHUCK ISM160
$2,393.000